عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1 مقدمه

یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به بهره گیری کنندگان در پیش­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش­بینی بازده سرمایه­گذاری می باشد. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شرکت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی می باشد که از طریق سیستم حسابداری تهیه می­گردد. اندازه تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته می باشد. اگر اطلاعات حسابداری برای تعیین بازده سودمند باشد در آن صورت تغییرات در داده­های حسابداری بایستی سبب تغییر در بازده سهام شرکت­ها گردد.

بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیرپذیری زیادی از تغییر چرخه­های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه­گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی­های مالی می­پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه­گذاری خود نیاز به مطالعه عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه­گذاری­های خود دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیش­بینی­های سود هر سهم در سرمایه­گذاری­ها از اهمیّت ویژه­ای برخوردار می باشد، زیرا در
شیوه­های ارزیابی سهام عامل مهمی تلقی می­گردد و در بیشتر موارد، جزء اساسی روش­های انتخاب سهام می­باشد. اهمیت این پیش­بینی به اندازه انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه اندازه این انحراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیشتری برخوردار می باشد و این مسئله برای بهره گیری کننده و تهیه کننده مهم تلقّی می­گردد.

تصمیم­گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند هستند. بالتبع بیشتر اطلاعات بایستی از طریق گزارش­های مالی شرکت در اختیار آن­ها قرار گیرد. اکثر
بهره گیری­کنندگان بر اقلامی تأکید دارند که تصور می­کنند مربوط­ترین اطلاعات می باشد. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، مقیاسی می باشد که از نظر بیشتر بهره گیری­کنندگان با اهمیّت و مربوط محسوب می­گردد. مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم مؤید این می باشد که سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیش­بینی شده بر قیمت بازار سهام عادی اثر مستقیم می­گذارد و سرمایه­گذاران خواستار این اطلاعات هستند.مدیریت موظف می باشد علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طریق صورت­های مالی، برآورد آتی از دورنمای شرکت در قالب سود هر سهم پیش­بینی شده را در اختیار بهره گیری­کنندگان بگذارد.

تصمیم­گیری صحیح سبب می­گردد سرمایه­گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمایه برسد و شرکت با ارائه اطلاعات درست می­تواند اعتماد بهره گیری­کننده را جلب کند.

در پژوهش حاضر، ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی  سال ورود به بورس و یک­سال پس از ورود به بورس مورد مطالعه قرار می­گیرد.

در این فصل پس از اظهار مسئله پژوهش به اظهار اهمیّت و ضرورت آن می­پردازیم. همچنین اهداف پژوهش را اظهار می­کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع پژوهش بوده می باشد در این فصل آورده شده و در ادامه به فریضه­های پژوهش و مدل تحلیلی نیز تصریح شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.