عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهامدر بورس تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حدود مطالعاتی

قلمرو پژوهش حاضر به تفکیک قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تشریح میگردد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • قلمرو موضوعی: در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین حجم مبادلات و تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم.
 • قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش حاضر، محدوده ی 4 ساله از سال 1385 تا 1388 را شامل می گردد.
 • قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش شامل شرکت هایی می باشد که جزء صنایع پرمعامله در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته اند.

 

9-1-  واژه های کلیدی و اصطلاحات

به اختصار مفاهیم و اصطلاحات مهم به کارگرفته شده در پژوهش را به تبیین ذیل تعریف می نمائیم.

 • اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی می باشد که متضمن حقوق مالی قابل و انتقال برای مالک عینی یا منفعت آن باشد (یکتا،1376،ص56)1.
 • بازار سرمایه: به معنی یک بازار منسجم و رسمی می باشد که در آن خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار با سررسید بیش از یک سال تحت ضوابط خاص صورت می پذیرد (عربی، 1378، ص79)2.
 • قیمت سهام: مقصود قیمت بازار یا قیمت معاملاتی و در برگیرنده ارزشی می باشد که برحسب توافق خریدار و فروشنده تعیین می گردد. قیمت هر سهم که بطور روزانه در تابلوی بورس منعکس می گردد قیمت آخرین معامله ای می باشد که بر روی آن سهم انجام شده می باشد (خاکپور،1387،ص125)3.
 • تغییر قیمت سهام: مقصود تغییرات مختلف در ارزش مبادله ای سهامی می باشد که در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد (همان منبع،1387،ص145)4.
 • حجم معاملات: عبارت می باشد از حجم ریالی یا تعدادی سهامی که در یک دوره از زمان دادوستد می گردد. به عبارت کامل تر حجمی از سهام که در یک دوره مشخص مالکیت آن تغییر می کند، و هم چنین می تواند به عنوان تعداد خریدار و یا تعداد دفعات معامله در یک دوره از زمان تعریف گردد (خادم المله،1387،ص135)5.
 • تعداد سهام معامله شده در هر روز: عبارت می باشد از تعداد سهامی که در یک روز معاملاتی بورس، مالکیت آن ها تغییر پیدا می کند (قائمی،1379،ص189)6.
 • تعداد دفعات معامله هر روز: عبارت می باشد از تعداد دفعاتی که در هر روز، سهام شرکت مورد معامله تغییر مالکیت می یابد (قائمی،1379،ص79)1.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

مطالعه و شناخت بازارهای سرمایه و حساسیت این بازارها نسبت به مسائل پیرامونی به سبب اینکه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نمادی پویا و تکامل یافته در بازار سرمایه هر کشور مطرح می باشد و نیز به سبب اهمیت، تأثیر و تأثیر آن در اقتصاد ملی، همواره انگیزه ی مناسبی برای انتخاب موضوع و انجام تحقیقات در زمینه های امور مالی عموماً و سرمایه گذاری و ارزیابی بورس اوراق بهادار به گونه اخص بوده می باشد. این شناخت بی شک از یکسو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تأمین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار به مقصود بهبود نحوه ی اقدام بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی موثر خواهد بود (خسروآبادی، 1384، ص99)1.

پژوهش حاضر بر آن می باشد که با بهره گیری از اصول و روشهای علمی، و بر اساس آزمون بازار و تجزیه و تحلیل آن، شناخت قابل قبولی از اندازه حساسیت و درجه تأثیر پذیری آن بدست آورده و از یافته های پژوهش در جهت توسعه ی مکانیزم های موثر بر بورس بهره گیری نماید. بهرحال این پژوهش برای مطالعه علمی ارتباط بین حجم مبادلات سهام و تغییرات قیمت سهام در چارچوب قلمرو پژوهش می باشد.

بطور اختصار می توان از اهداف اساسی زیر برای انجام پژوهش حاضر نام برد:

 • اهداف علمی
 • مطالعه ارتباط بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • اهداف کاربردی
 • کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام
 • کمک به مسئولین و گردانندگان بازار به مقصود درک نحوه اقدام بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی
 • مطالعه طریقه تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
 • شناخت عوامل روانی بازار که منجر به عرضه و تقاضای زیاد و یا موجب افزایش اندازه مبادلات یک نوع اوراق بهادار می گردد
 • درک بیشتر روحیات حاکم بر بازار بورس تهران به مقصود کمک به گردانندگان، معامله گران و عرضه کنندگان بازار بورس در تصمیم گیری های آینده

با تغییراتی که در رویکرد سرمایه گذاری سهامداران در طی سال های اخیر در بازار بورس تهران به وجود آمده می باشد و با در نظر داشتن علمی تر شدن طریقه معاملات، نتایج این پژوهش می تواند راهنمایی برای سهامداران در انجام معاملاتشان باشد و زمینه را برای انجام تحقیقات آینده در بازار سرمایه فراهم نماید.