عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دقت پیش­بینی سود در عرضه اولیه سهام

بعضی از تحقیقات مربوط به پیش­بینی سود، اثر اعلام سود پیش­بینی شده را در عرضه اولیه سهام مطالعه کرده­اند. دلیل این امر این می باشد که خرید سهام در عرضه اولیه سهام پر خطرتر از سرمایه­گذاری در سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس می­باشد، زیرا اطلاعات در اولین عرضه سهام چندان گسترده نیست. به مقصود کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه­گذاران بالقوه، شرکت­ها بایستی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی سهام را در اختیار سرمایه­گذاران قرار دهند.

نمونه­ای از این تحقیقات، پژوهش فریت[1] (1998) می باشد که دقت پیش­بینی سود در عرضه اولیه سهام در بازار بورس سنگاپور را مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش 116 عرضه اولیه سهام در بورس سنگاپور طی سال­های 1992 ـ 1977 مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس شواهد به دست آمده، ارتباط مثبتی بین پیش­بینی سود مدیران و ارزیابی سهام در عرضه اولیه آن ملاحظه گردید.

لونکانی و فریت[2] (2005) در مطالعه­ای دیگر به مطالعه دقت پیش­بینی سود در عرضه اولیه سهام در بورس تایلند و ارتباط آن با ارزیابی سهام طی سال­های 1997 ـ 1991 پرداختند.

در تایلند، بخش عمده سرمایه­گذاران را سرمایه­گذاران جزء تشکیل می­دهد. با در نظر داشتن این که آن­ها توانایی نسبتاً کمی برای ارزیابی اطلاعات در مورد عرضه اولیه سهام دارند، اتکای اصلی آن­ها برای تصمیم­گیری بر اطلاعات عمومی بازار می­باشد.

معیار اندازه­گیری دقت پیش­بینی، اشتباه (خطا) پیش­بینی در نظر گرفته گردید. نتایج نشان داد
پیش­بینی­ها به صورت خوش­بینانه هستند یعنی سود پیش­بینی شده بیشتر از سود واقعی می­باشد. البته سود پیش­بینی شده توسط مدیران به گونه معنی­داری از پیش­بینی سود با بهره گیری از مدل سری زمان دقیق­تر می باشد. بنابرین پیش­بینی سود در اولین عرضه سهام دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

[1] . Frith ,1998

[2] . Lonkani & Frith ,2005

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید