عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2 سود سهام پیش­بینی شده

هیأت استاندارد حسابداری مالی[1] مدیریت را موظف کرده می باشد که علاوه بر اعلام سود هر سهم، چشم­اندازی از دورنمای شرکت را در قالب سود سهام پیش­بینی شده در اختیار بهره گیری کنندگان قرار دهد. مدیران موظف­اند به این وظیفه خود اقدام کنند تا از این طریق سرمایه­گذار نسبت به جایگاه آینده شرکت نیز اطلاعاتی در اختیار داشته باشد و تصمیم­گیری مناسب­تری داشته باشد.

رویه­های حسابداری در محاسبات سود و زیان پیش­بینی شده شامل شناسای مواردی زیرا در آمد، درآمد سرمایه­گذاری­ها، هزینه استهلاک و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد. در مورد نحوه شناسایی درآمد، درآمد در انطباق با استانداردهای حسابداری به روش تعهدی محاسبه و در
پیش­بینی سود و زیان مقصود می­گردد. در زمان تصویب صورت­های مالی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه­پذیر (تا تاریخ تصویب صورت­های مالی)، سود سایر سرمایه­گذاری­ها اعم از جاری و بلند مدت در زمان تصویب توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه­پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می­گردد. پس از تهیه، این صورت مالی حسابرسی می­گردد. حسابرسی این صورت­های مالی توسط حسابرس مستقل و طبق استانداردهای حسابرسی انجام می­گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8 ـ 2 اهمیت سود سهام پیش­بینی شده

اهمیت سود پیش­بینی شده، به اندازه انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد بستگی دارد. هر چه اندازه این انحراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیشتری برخوردادر می باشد. تحقیقات نشان می­دهد بازار برای برآورده شدن انتظارات ارزش قابل ملاحظه­ای قائل می باشد و نسبت به بر آورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد (ریز، 2007،ص158)[2]

زمانی که سود هر سهم فراتر از انتظارات رود، بازار نسبت به آن دید خوش بینانه­ای دارد و آن را خبر خوب تلقی می­کند. زمانی که سود هر سهم پایین­تر از پیش­بینی آن­ها باشد، اعتبار شرکت در برآوردن انتظارات کم می­گردد (پین، 2008،ص148)[3].

سهامداران جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب، نیازمند اطلاعاتی سودمند هستند. در میان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم و سود سهام پیش­بینی شده مقیاسی می باشد که از نظر بسیاری از بهره گیری کنندگان با اهمیت و مربوط تلقی می­گردد و آن­ها در تصمیمات خود از آن بهره گیری می­کنند. پیش­بینی سود هر سهم تأثیر مهمی در ارزیابی شرکت­ها دارد. افراد به وسیله آن مقیاسی برای ارزیابی عملکرد شرکت ایجاد می­کنند. در حقیقت، اطلاعات مربوط به پیش­بینی سود سهام شکل دهنده انتظارات بازار می باشد (کرنل و لندسمن، 1989،ص205)[4].

بسیاری از مطالعات نشان داده­اند در مؤسساتی که عملکرد ضعیفی دارند خطاهای وسیع­تری در سود پیش­بینی شده آن­ها نظاره می­گردد (کوتاری، 2005،ص159)[5]. آن­ها به احتمال زیاد در برآوردن سود پیش­بینی شده خود با مشکل مواجه می­شوند.

اکثر شرکت­های سهامی سود سهام سالیانه را با دوراندیشی و محتاطانه پیش­بینی می­کنند تا در صورت عدم توان تحقق مبلغ اعلام شده باعث ایجاد طرز فکر منفی در سهامداران نشوند. عدم تحقق سود پیش­بینی شده به معنی ناتوانی شرکت در پوشش سود سهام پیش­بینی شده می باشد.

[1] . FASB

1 . Rees , 2007,158

[3] . Payne , 2008,148

[4] . Cornell & Landsman , 1989,205

[5] .kotari,2005,159

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.