عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهامدر بورس تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهمیت پژوهش

اهمیت هر پژوهش از فلسفه و چرایی آن پژوهش حکایت دارد (خادم المله،1387،ص46)1. که این ضرورت در پژوهش حاضر از دیدگاه های مختلفی قابل طرح می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • گسترش دانش امور مالی: رشد و تکامل هر رشته از دانش بشری مرهون کوشش اندیشمندان ، فرضیه پرداز ها و محققین در ایجاد و بسط تئوری ها با قدرت اندیشه و تحقیقات مستمر در این زمینه بوده می باشد. آنان همواره در پی مطالعه و کوشش برای یافتن پاسخی برای سوالات خود در موارد گوناگون بوده اند (خسروآبادی،1384،ص79)2. بدیهی می باشد یکی از موارد اهمیت انجام پژوهش حاضر نیز کوشش در جهت بسط دانش مالی در حوزه ی بورس اوراق بهادار بوده می باشد.
 • ضرورت آگاهی بخشی به سرمایه گذاران در جهت استمرار حضور در بورس: بورس اوراق بهادار تهران پس از سال 1368 و با شروع دوران سازندگی به عنوان محلی برای خرید و فروش سهام شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی مورد توجه قرارگرفت و این توجه در سال 1376 با تغییر بعضی ساختارها تکمیل گشت. اما با وجود گذشت چندین سال از فعالیت این سازمان هنوز در بین مردم عادی و افراد آشنا به علم مفهوم بازارهای مالی و بازار سرمایه شفاف نشده می باشد.
 • علی رغم این مسائل، روزانه بر تعداد سهامداران کشور افزوده می گردد. با افزایش تعداد سهامداران بر اهمیت نحوه انجام معاملات و سازوکارهای بازار سرمایه افزوده می گردد که با شناخت هر چه بیشتر این سازوکارها شفافیت در بازار بورس افزایش یافته و سرمایه گذاران با ریسک کمتری به این بازار وارد می شوند (زیوداری،1384،ص178)1.
 • مطالعه تأثیر ورود اطلاعات به بازار: در تحقیقاتی که در زمینه ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته غالباً به ارتباط ی بین اطلاعات داخلی شرکت ها و وضعیت مالی آنها با قیمت سهام شرکت توجه شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت ها توجه شده می باشد. واقعیت این می باشد که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آنها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار می باشد. به بیانی دیگر در بسیاری از موارد شرایط بازار و انتشار اطلاعات در آن ، قیمت سهام را تعیین می ‌کند و اطلاعات شرکت ها به عنوان اطلاعات جنبی می باشد(امیدقائمی،1379،ص45)2. در این پژوهش به عوامل فوق الذکر توجه شده و عواملی که موجب عرضه و تقاضای بیشتر سهم در بازار می گردد مورد توجه قرار گرفته می باشد.
 • مطالعه ارزش اطلاعاتی آمار معاملات سهام: بسیاری از علاقمندان به بازار سرمایه هر روز در مطبوعات آمار مربوط به معاملات سهام را ملاحظه می کنند. در این آمار معاملات معمولاً چند ستون درج می گردد. ستونی به تعداد دفعات معامله ی هر روز و ستونی به تعداد سهام معامله شده ی هر روز اختصاص یافته می باشد و ستون های دیگری نیز به آخرین قیمت هر سهم و تغییر قیمت سهام اختصاص دارند. انتشار اطلاعات به این شکل خود به خود این سوال را در ذهن بهره گیری کنندگان اطلاعات تداعی می کند که آمار معاملات سهام حاوی چه اطلاعاتی می باشد، چه اهمیتی دارد و از تجزیه و تحلیل آنها چه نتیجه ای می توان گرفت (خسروآبادی،1379،ص179)3.

 

جدا از موارد فوق، قابل ذکر می باشد که کارپوف نیز در سال 1987 چهار دلیل اصلی برای اهمیت ارتباط حجم معاملات و تغییر قیمت ارائه داده می باشد(زیوداری،1384،ص76)4. که در متن پایان نامه به گونه کامل به آن ها تصریح گردیده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

مطالعه و شناخت بازارهای سرمایه و حساسیت این بازارها نسبت به مسائل پیرامونی به سبب اینکه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نمادی پویا و تکامل یافته در بازار سرمایه هر کشور مطرح می باشد و نیز به سبب اهمیت، تأثیر و تأثیر آن در اقتصاد ملی، همواره انگیزه ی مناسبی برای انتخاب موضوع و انجام تحقیقات در زمینه های امور مالی عموماً و سرمایه گذاری و ارزیابی بورس اوراق بهادار به گونه اخص بوده می باشد. این شناخت بی شک از یکسو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تأمین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار به مقصود بهبود نحوه ی اقدام بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی موثر خواهد بود (خسروآبادی، 1384، ص99)1.

پژوهش حاضر بر آن می باشد که با بهره گیری از اصول و روشهای علمی، و بر اساس آزمون بازار و تجزیه و تحلیل آن، شناخت قابل قبولی از اندازه حساسیت و درجه تأثیر پذیری آن بدست آورده و از یافته های پژوهش در جهت توسعه ی مکانیزم های موثر بر بورس بهره گیری نماید. بهرحال این پژوهش برای مطالعه علمی ارتباط بین حجم مبادلات سهام و تغییرات قیمت سهام در چارچوب قلمرو پژوهش می باشد.

بطور اختصار می توان از اهداف اساسی زیر برای انجام پژوهش حاضر نام برد:

 • اهداف علمی
 • مطالعه ارتباط بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • اهداف کاربردی
 • کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام
 • کمک به مسئولین و گردانندگان بازار به مقصود درک نحوه اقدام بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی
 • مطالعه طریقه تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
 • شناخت عوامل روانی بازار که منجر به عرضه و تقاضای زیاد و یا موجب افزایش اندازه مبادلات یک نوع اوراق بهادار می گردد
 • درک بیشتر روحیات حاکم بر بازار بورس تهران به مقصود کمک به گردانندگان، معامله گران و عرضه کنندگان بازار بورس در تصمیم گیری های آینده

با تغییراتی که در رویکرد سرمایه گذاری سهامداران در طی سال های اخیر در بازار بورس تهران به وجود آمده می باشد و با در نظر داشتن علمی تر شدن طریقه معاملات، نتایج این پژوهش می تواند راهنمایی برای سهامداران در انجام معاملاتشان باشد و زمینه را برای انجام تحقیقات آینده در بازار سرمایه فراهم نماید.