عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پژوهش بال وبراون

بال وبراون در سال 1968 پژوهش تجربی و سنتی در زمینه حسابداری را در بازارهای سرمایه آغاز کردند و این روش پژوهش تا به امروز ادامه دارد. نخست آن­ها می­خواستند شواهد علمی متقاعد کننده­ای را ارائه نمایند که بازده سهام شرکت­ها در برابر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی واکنش نشان می­دهد. این نوع پژوهش را پژوهش موردی می­نامند.

زیرا در این پژوهش درمورد واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به انتشار سود خالص بود. پژوهش بال وبراون از این نظر ارزشمند می باشد که دارای یک روش اصولی یا زیر بنایی می باشد و می­توان آن را گسترش داد (خوش طینت، 1385، ص 9)1.

بال و براون 261 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک را به عنوان نمونه برای مدت 10 سال (1965 ـ 1956) مورد مطالعه قرار دادند. آن­ها توجه خود را معطوف به محتوای اطلاعاتی سود خالص نمودند و به سایر اطلاعات ناشی از اجزای تشکیل دهنده صورت­های مالی مانند قدرت نقدینگی و ساختار سرمایه توجه نکردند (همان منبع، ص 10)2.

آن­ها بازده بازار مربوط به سهام شرکت­های نمونه را زمانی که نزدیک اعلام سود خالص بود مورد ارزیابی قرار دادند. این کار براساس روش محاسبه بازده غیرعادی انجام گردید. میانگین بازده غیرعادی بازار سهام در ماهی که خبر سود خالص اعلام گردید. بسیار مثبت بود و بالعکس، میانگین بازده غیرعادی در مورد خبر بد مربوط به سود خالص متعلّق به شرکت­های موجود در نمونه بسیار منفی بود. این نتیجه مؤید این می­باشد که بازار در برابر خبر خوب یا بد مربوط به سود خالص واکنش نشان می­دهد (همان منبع، ص 11)3.

 

5 ـ 2 مفاهیم سود در حسابداری

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت­های مالی می باشد که در نوشته­های مختلف کاربردهای متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه­گذاران و تصمیم­گیری و عاملی برای پیش­بینی در نظر گرفته
می­گردد.

یکی از کاربردهای اصلی سود، بهره گیری از آن به عنوان ابزاری برای پیش­بینی می باشد که افراد را در امر پیش­بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می­کند. در واقع ثابت شده می باشد که برای
پیش­بینی مقادیر هر نوع سود می­توان از مقادیر سود در گذشته بهره گیری نمود.

نتیجه تحقیقات نشان می­دهد که برای پیش­بینی سود آینده، سود عادی یا جاری نسبت به سود خالص برتری دارد. سود شامل نتیجه­های «عملیاتی یا سود عادی» و نتیجه­های «غیر عملیاتی یا سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از رویدادهای غیر مترقبه» می­گردد که مجموع آن­ها برابر می باشد با سود خالص (بلکوئی، 1381،ص 524)[1].

مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی[2] فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری می باشد و می­تواند برای پیش­بینی گردش آتی نقدی مورد بهره گیری قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می­کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط در مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان محسوب می­گردد. امّا اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات نظاره­ای تأیید نشده می باشد.

بعضی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته­اند که بهره گیری­کنندگان از گزارش­های سود بایستی توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و بهره گیری می باشد که نحوه اندازه­گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ، 1387، ص100)[3].

تجزیه و تحلیل دقیق از مفاهیم و اهداف سود ویژه به روشنی اظهار می­کند که یک مفهوم واحد شاید به خوبی نتواند مقصود خاصی را جوابگو باشد و نمی­تواند برای کلیّه اهداف کافی باشد پس، برای ارائه سود دو دیدگاه هست که عبارتست از:

  1. مفهوم واحد سود به نحوی که در برگیرنده اکثر اهداف باشد.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . SFAC

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.