عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1 اظهار ضرورت پژوهش

بسیاری از پژوهشگران عقیده دارند که رشد ارزش شرکتها بیش از رشد ارزش دفتریشان می باشد . در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را ماسبه کند وفقط به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .

بنا بر ایده اندرسون سازمانها به چهار دسته از علت های ممکن می باشد سرمایه فکری خود را مورد سنجش قراردهند که عبارتند از :

1- بهبود مدیریت داخلی

2- بهبود گزارش دهی به خارج از سازمان

3- مبادلات این سرمایه

4- علت های قانونی بهبود حسابداری

در این بین شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص دارائی های مشهود که در ارزش گذاری سهام ناشی از دارائی های نامشهود تلقی می گردد روز  به روز بیشتر توجه سرمایه گذاران را به خود می نماید .

زمانی که این شکاف کوچک باشد بازگشت سرمایه از طریق درآمد سازمان یا دست کم دارایی های مشهود آن به شکل منطقی قابل پیش بینی خواهد بود . اما دارایی هایی به شکل دانش و نشان تجاری بسیار بیشتر در معرض تهدید قراردارند و تحقق انها دشوارتر می باشد .

اگر چه ، روشهای سنتی حسابداری به گونه قابل ملاحظه ای به درک ارزش کسب و کار کمک می­کنند . با این تفاصیل در یک سازمان دانش محور که درآن داشن بخش بزرگی ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می­دهد . روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر دارایی­های ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند . برای ارزش گذاری سرمایه فکری ، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی برای بسیاری از سازمانها می باشد ، ناکافی هستند . دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکری بر چگونگی ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید برای گزارشدهی متغیرهای غیر مالی یا کیفی سرمایه فکری در کنار داده های سنتی ، کمی ،یا مالی تمرکز دارد . در مقایسه با حسابداری مالی سنتی ، اندازه گیری سرمایه فکری موضوعات مهمی شامل سرمایه انسانی ، رضایت مشتری و نواوری را در بر می گیرد . پس رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که می خواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند ، جامع تر می باشد .

 

تفاوت های بین این دو رویکرد معنی دار هستند : درحالیکه حسابداری مالی به گذشته گرایش دارد ، اندازه گیری سرمایه فکری آینده نگر می باشد . اندازه گیری سرمایه فکری واقعیتهای نرم (کیفیت ها ) را در بر می­گیرد ، در حالیکه حسابداری مالی واقعیتهای سخت ( کمیت ها) را اندازه گیری می کند . اندازه گیری سرمایه فکری بر ایجاد ارزش تمرکز دارد ، در حالیکه حسابداری مالی بازدهی عملیات گذشته و جریان نقدینگی را نعکس می سازد . بتدریج مشخص شده که اندازه گیری مالی سنتی در هدایت تصمیم گیری استراتژیک ناکافی می باشد. که آن بایستی با اندازه گیریی سرمایه فکری جایگیزین و یا تکمیل گردد . در این صورت ، مدیران بخوبی می توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت وضعف ) مدیریت سرمایه فکری شان مطلع شوند . به گونه مشخص ، اندازه گیری سرمایه فکری در تصدیق توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک ، نمایش پژوهش وتوسعه ، فراهم ساختن اطلاعات پشتیبانی برای بهبود پروژه ها و تایید اهمیت برنامه ها ی تحصیلی وآموزشی شان مفید می باشد . اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان یک روش مهم مدیریت بازاریابی و کسب وکار استراتژیک نیز ، بیش از اینکه یک ابزار ارتباط با سهامداران یا سرمایه گذاران باشد ، به عنوان یک ابزار مدیریت درون سازمانی مفید تر خواهد بود . پس زیرا شناسایی سرمایه فکری یک مسئله استراتژیک کلیدی می باشد ، درنتیجه در وضعیت موجودش بایستی بطور منظم به هیئت مدیره  گزارش داده گردد . اختصار اینکه ، اندازه گیری سرمایه فکری برای مدیریت سرمایه فکری مهم می باشد ؛ ومدیریت مؤثر سرمایه فکری به اندازه گیری مؤثر آن بستگی دارد ، براساس گزارشات ارائه شده یک تعداد از شرکتها شروع به پیگیری ،ارزش گذاری و ایجاد ابزارهایی برای طرفداری از سرمایه فکریشان کرده اند . بااین وجود اید هنوز نیمی از مدیران کسب وکارها برای کسب مزیت از این دانش آمادگی ندارند ، یک بانک فکری سوئیسی در نتیجه مطالعاتشان درمورد سرمایه فکری ، دریافت که به دلیل فقدان اندازه گیری سرمایه فکری تنها 40 درصد از دانش موجود در یک سازمان در اقدام مورد بهره گیری قرار می گیرد .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این مقاله , مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر سود خالص شرکتهاست  و مطالعه این قضیه که آیا بین سرمایه فکری و سود خالص شرکتها ارتباط مستقیمی هست یا نه .

هدف ازین پژوهش آگاه کردن سرمایه گذاران و سهامداران از تاثیر گذاری سرمایه های فکری در اندازه سود شرکت می باشد . سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری ونیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و بهره گیری مطلوب از آنها می تواند منجر به افزایش سود گردد .

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر قرارگیرد .

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود :

  • شناخت انواع داراییهای نامشهود ، طبقه بندی آنها و روشهای اندازه گیری آنها
  • مطالعه ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی
  • اطلاع از وضعیت (نسبی) این سرمایه های فکری
  • ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری