عنوان کامل پایان نامه :

 در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 

قسمتی از متن پایان نامه :

استهلاک انباشته سرقفلی

این نوع از معادل سرمایه از نحوه حسابداری تحصیل ناشی گردد حسابداران عقیده دارند که سرقفلی بایستی در طول مدت کمتر از 40 سال مستهلک گردد. برای خنثی کردن اثر این استهلاک غیر نقدی و غیر مالیات گاه بایستی مبلغ آن به سود گزارش شده اضافه گردد و به مقصود هماهنگی استهلاک انباشته سرقفلی بایستی به حقوق صاحبان سهام و سرقفلی باقی مانده در دفاتر اضافه گردد با مستهلک نکردن سرقفلی نرخ بازده انعکاس صحیحی از بازده نقدی را به نمایش می گذارد .

 

8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده

مشکل جدی اندازه گیری زمانی به وجود می آید که سرقفلی اصلاً ثبت نشود این شکل در زمان بهره گیری از روش اتحاد منافع برای تحصیل به وجودمی آید. در این روش بهای تمام شده تحصیل در دفاتر خریدار برابر با ارزش دفتری دارائی های فروشنده می باشد. از دیدگاه سهامداران شرکت خریدار، بهای تمام شده واقعی تحصیل برابر می باشد با ارزش بازار سهام عرضه شده برای تکمیل معامله در تاریخ تحصیل می باشد به علاوه ممکن می باشد خریدار مجموعه مشابهی از سهام را به دیگران فروخته وجوه حاصل را صرف تحصیل شرکت کند. اختلاف بین ارزش دفتری تحصیل شده و ارزش بازار سهام چاپ گردیده نشان دهنده سرقفلی ثبت نشده می باشد (البته روش اتحاد منافع دیگر امروزه کار برد ندارد).

 

 

 

9-4-4-2 دارائی های نامشهود

در این بخش مخارج پژوهش و توسعه مطرح می گردد مخارج و پژوهش و توسعه برای پروژهای موفق بایستی به عنوان یک معادل سرمایه در ترازنامه سرمایه ای شده و در یک دوره معقول برآوری مستهلک شوند نتیجه سرمایه کردن و مستهلک کردن مخارج پژوهش و توسعه نشان دهنده خالص دارایی های نامشهود سرمایه شده می باشد به عنوان ذخیره معادل سرمایه به حساب می آید. با اضافه کردن تغییرات در خالص مخارج پژوهش و توسعه سرمایه ای شده به NOPAT  مخارج پژوهش و توسعه دوره با استهلاک مخارج پژوهش و توسعه سرمایه ای شده جایگزین می گردد در حالیکه شرکت به رشد پایداری رسیده باشد هزینه استهلاک و مخارج پژوهش و توسعه با هم برابر بوده و تأثیری بر سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ندارد اما خالص هزینه های پژوهش و توسعه سرمایه ای شده و در طول عمر محصول جدید موفق بایستی استهلاک گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش با این فرض که ارزش افزوده بازار[1] معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به مطالعه این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای  EVA، REVA، [2]ROE،[3]ROI، [4]GEPS، RI[5] ، ROS[6] ، [7]P/E و [8]DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA   می باشد. تمرکز اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی[9] و ارزش افزوده بازار می باشد  و نیز  کوشش دارد، ارتباط میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار   مطالعه نماید. به بیانی دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار می باشد؟ هدف اصلی این پژوهش ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی  این پژوهش معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب گردد، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم  باشد.

  1. MVA

[2]– Return of  Egaity

[3]  Return of  Investment

[4]– Growth Earning Per Share

[5]– Residual Income

[6]– Return Of Sales

[7]– Perice/Earning

[8] -Dividend Per Share

  1. 1 REVA