پایان نامه ارشد

تحقیق عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی -پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی  قسمتی از متن پایان نامه :           جدول شماره (1-1)مطالعات انجام شده در ادامه مطلب…

By 92, ago