: میان عزت نفس و فرسودگی شغلی معلمان رابطه ای هست؟

این تحقیق به خاطر برسی رابطه میان عزت نفس و فرسودگی شغلی معلمان با کارکرد این معلمان در آموزش درس زبون خارجه به دانش آموزان، در بین آموزگاران دبیرستان انجام شده.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین عزت نفس و فرسودگی شغلی معلمان با کارکرد اونا در تدریس زبون انگلیسی در میان معلمان دبیرستان انجام شد. روش تحقیق این تحقیق توصیفی و از نوع اتحاد بوده و جامعه آماری شامل کلیه معلمان زبون انگلیسی دبیرستان­های شهر کرج بوده که در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در مدارس این شهر مشغول به تدریس بودن. نمونه آماری این مطالعه ۱۴۴ (۵۸ زن و ۸۶ مرد) معلم بود که زبون انگلیسی رو به عنوان زبون خارجی تدریس می کردن و به روش در دسترس انتخاب شدن. واسه جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه­­ی استاندارد فرسودگی شغلی و پرسشنامه­­ی محقق ساخته­ی عزت نفس معلم استفاده گردید. پس از تحلیل آماری و بررسی متغیرها یافته های زیر بدست اومد: عزت نفس معلمان زبون انگلیسی بر فرسودگی شغلی اونا تاثیر گذاشته و بین این دو رابطه برعکس هست. براساس یافته های بدست اومده، معلمان زبون انگلیسی با عزت نفس بالاتر شانس کمتری نسبت به تجربه فرسودگی شغلی در طول دوران تدریسشان داشتن و برعکس. هم اینکه، عامل ­های عزت نفس روابط متفاوتی با روند فرسودگی شغلی داشتن.

اطلاعاتی که در این تحقیق به دست اومده ان می تونن واسه معلمان مدارس، مدیران و تموم آدمایی که در کار آموزش و تدریس هستن به درد بخور باشن.

نوین ترین اخبار بخش سلامت رو در ایران استایل دنبال کنین

سلامت – پزشکی – دکتر – مریضی – درمان – قرص – نشونه ها – عوامل

.

منبع : iranstyle.ir