: می خواید خواب بهتری داشته باشین؟

:  

 

 
به شما پیشنهاد میکنیم که قبل از مصرف قرص خواب ، ملافهای خود رو بشوئید و تشکهای ناصاف رو دور بندازین.

 یافته های یه نظر سنجی زیر نظر بنیاد ملی خواب نشون می ده که مردم وقتی خواب بهتری دارن که اتاق خواب پاکیزه تری داشته باشن.

این بنیاد اعلام کرده که حس لامسه و بویایی تاثیذ خیلی عجیبی در کیفیت خواب شما داره .پس با به وجود ائردن محیطی تمیز و خالی از آلودگی می تونین بهتر بخوابین.

.

منبع :