: میدونستین کُره ایا عرق نمی کنن؟

محققان کشف کردن که یه ژن باعث ایجاد بوی بد عرق در بدن آدم می شه. عرق به خودی خود بو نداره، بلکه در اثر روند باکتریایی بوی بدی پیدا می کنه.

میدونستین کُره ایا عرق نمی کنن؟

واسه خیلی از مردم، به کار گیری ضد تعریقا به یه کار روزمره مثل مسواک زدن و شستن صورت تبدیل شده، حال اینکه تقریبا هیچ کدوم از کره ایا مشکلی به نام عرق کردن و بوی بد اونو ندارن، طوری که بازار خرید و فروش ضد عرقا، دئودرانتا و اسپریای خوشبو کننده در میان کره ایا کساده؛ اما به چه دلیل؟!

محققان کشف کردن که یه ژن باعث ایجاد بوی بد عرق در بدن آدم می شه. عرق به خودی خود بو نداره، بلکه در اثر روند باکتریایی بوی بدی پیدا می کنه. محققان دانشگاه بریستول این ژن رو ABCC11 نامیده ان و همین ژنه که تعیین می کنه، جرم گوش افراد خشک باشه یا مرطوب. تحقیقات نشون میده آدمایی که جرم گوش خشک دارن، بدون ژن یاد شده هستن و عرق اونا هم بو نداره.

طبق این گزارش، تحقیقات منتشر شده در Journal Investigating Dermatology در سال ۲۰۱۳ که روی ۶۴۹۵ انگلیسی انجام شد، نشون داد که فقط ۲ درصد اونا بدون ژن نامبرده هستن. این اندازه در میان مردم شرق آسیا و جزایر اقیانوس آروم، آسیای میونه و بومیان آمریکا تا حدود ۵۰ درصد بود.

نکته باحال اینکه تقریبا تموم کره ایا بدون ژن تولید کننده بوی بد عرق بودن. در واقع کره ایا هم عرق می کنن؛ اما عرق اونا به دلیل تفاوتای ژنتیکی بو نداره. تحقیقات نشون میده که کره ایا، چینیا و ژاپنیا دچار یه «جهش ژنتیکی» شدن که از ایجاد ترکیبات عرق با مواد باکتریایی تولید کننده بوی بد جلوگیری می کنه.

منبع :