میدونید منظور از طب مکمل چیه؟  
  
  میدونید منظور از طب مکمل چیه؟   
 امروزه اون چیزی که با شنیدن واژه "پزشکی" یا "طبابت" ، بی درنگ به ذهن بیشتر ما خطور می کنه، یه سری از روشای تشخیصی درمانیه که در بیمارستانا ، درمانگاها و بیشتر مطبای پزشکان انجام و به دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه های کشور آموزش داده می شه.

این علم رو "پزشکی عادی" یا "طب غربی" می گن ، چون که حالا رایجترین نظام درمانی در ایران و بیشتر کشورای دنیاس و این طب از غرب اصل گرفته .
اما در واقع ، طب غربی تنها یکی از رویکردهای بشر به مسئله سلامت و بیماریه. در کنار این روش ، روشای دیگری از پزشکی هم وجود دارن که با تفاوتایی در اصول ، قوانین و راه های تشخیص و درمان ، تلاش در برگردوندن سلامت به بیماران و جلوگیری از ایجاد مریضی در افراد سالم دارن.
به مجموعه این روش ها که کم و بیش در همه کشورای جهان از اونا استفاده می شه ، "طب مکمل" (Complementary Medicine) یا "طب جانشین" (Alternative Medicine) می گن که خود شامل بیشتر از ۱۰۰ رشته س.
این مجموعه ، از نظامای پزشکی بسیار متفاوتی تشکیل شده و چیزی که در همه اونا مشترکه ، تفاوتشان با راه و روش طب عادی در روشای تشخیص، درمان یا هر دو اوناس.
بعضی از این روش ها در اصول تشخیصی درمانی خود شباهتای زیادی با همدیگه دارن ولی بعضی وقتا فرق بعضی از اونا با هم، بیشتر از اختلافشان با طب غربیه؛ این دلیل شده ، طب مکمل(جانشین) ملغمه ای از روشای جورواجور باشه که هر یک به نوبه خود تلاش در بالا بردن سطح سلامت افراد و جامعه دارن.
در طول تاریخ و مخصوصا در چند قرن گذشته ، جوامع انسانی با هدفی مشترک به دنبال راهی واسه بهبود سلامت بودن تا به هدف دیرینه افزایش طول عمر و زندگی سالم بشر برسن.
در این روند ، تمدنا و فرهنگای جور واجور در سراسر جهان بسته به دیدگاه های خود ، راه های متفاوتی ارائه کردن.
از این بین میشه از یه سو به رویکردهایی قدیمی مانند طب سنتی ایران، طب سنتی هند (آیورودا) ، یوگا، طب سنتی چین (TCM) ، طب سنتی بومیان آمریکا، شفا بخشی با دستا و از طرف دیگه به روشی با قدمت کمتر مانند هومیو پاتی، استئو پاتی و کایروپراکتیک اشاره کرد.
منبع : آفتاب

این علم رو "پزشکی عادی" یا "طب غربی" می گن ، چون که حالا رایجترین نظام درمانی در ایران و بیشتر کشورای دنیاس و این طب از غرب اصل گرفته .
اما در واقع ، طب غربی تنها یکی از رویکردهای بشر به مسئله سلامت و بیماریه. در کنار این روش ، روشای دیگری از پزشکی هم وجود دارن که با تفاوتایی در اصول ، قوانین و راه های تشخیص و درمان ، تلاش در برگردوندن سلامت به بیماران و جلوگیری از ایجاد مریضی در افراد سالم دارن.
به مجموعه این روش ها که کم و بیش در همه کشورای جهان از اونا استفاده می شه ، "طب مکمل" (Complementary Medicine) یا "طب جانشین" (Alternative Medicine) می گن که خود شامل بیشتر از ۱۰۰ رشته س.
این مجموعه ، از نظامای پزشکی بسیار متفاوتی تشکیل شده و چیزی که در همه اونا مشترکه ، تفاوتشان با راه و روش طب عادی در روشای تشخیص، درمان یا هر دو اوناس.
بعضی از این روش ها در اصول تشخیصی درمانی خود شباهتای زیادی با همدیگه دارن ولی بعضی وقتا فرق بعضی از اونا با هم، بیشتر از اختلافشان با طب غربیه؛ این دلیل شده ، طب مکمل(جانشین) ملغمه ای از روشای جورواجور باشه که هر یک به نوبه خود تلاش در بالا بردن سطح سلامت افراد و جامعه دارن.
در طول تاریخ و مخصوصا در چند قرن گذشته ، جوامع انسانی با هدفی مشترک به دنبال راهی واسه بهبود سلامت بودن تا به هدف دیرینه افزایش طول عمر و زندگی سالم بشر برسن.
در این روند ، تمدنا و فرهنگای جور واجور در سراسر جهان بسته به دیدگاه های خود ، راه های متفاوتی ارائه کردن.
از این بین میشه از یه سو به رویکردهایی قدیمی مانند طب سنتی ایران، طب سنتی هند (آیورودا) ، یوگا، طب سنتی چین (TCM) ، طب سنتی بومیان آمریکا، شفا بخشی با دستا و از طرف دیگه به روشی با قدمت کمتر مانند هومیو پاتی، استئو پاتی و کایروپراکتیک اشاره کرد.
منبع : آفتاب