میدونید مورچه عسل چیه ؟

به گزارش ایران ناز مورچهای عسل مثل زنبور، شیره گیاهان رو می مکند.. مورچهای عسل بعد از ورود به زیر زمین یا لونه، آویزون می شن. مورچه عسل در مناطق خشک کره زمین زندگی می کنه.

مورچه گلدان عسل یا مورچه عسل (Honeypot ant) یه جور مورچه س که در مناطق خشک زمین از جمله استرالیا، مکزیک، آفریقای جنوبی، آریزونا، کلرادو، یوتا و کالیفرنیا زندگی می کنه.

این مورچها مثل زنبور، شیره گیاهان رو می مکند و اونا رو به شکل هضم نشده در معده خود تا لونه حمل می کنه، شکم اونا به اندازه یه دانه انگور یا گیلاس بزرگ می شه، و بعدا این ذخیره غذایی مورد استفاده خود جاندار، مورچهای دیگه و حتی بقیه جانداران و آدم هم قرار میگیره.

مورچهای عسل بعد از ورود به زیر زمین یا لونه، آویزون می شن و در فصول دیگه مورد استفاده بقیه مورچها قرار می گیرن. وقتی که کارگران تو یه کولونی دست از کار میکشن از شیره حمل شده به وسیله این مورچها تغذیه می کنن و یا اونا رو به کولونیای دیگه می برن. ملکه در هر بار تخمگذاری ۱۰۰۰ تخم از این نوع مورچها میذاره، این مورچهای تازه متولد شده تا ۱۱ سال عمر می کنن.

منبع :